Uitvaartspreker

 

Welkom.

Mijn naam is Corina Vossen-Hendriks.


Als uitvaartspreker (of woorddienstbegeleider), is het mijn dagelijks werk
om samen met nabestaanden een persoonlijk afscheid van hun dierbare overledene vorm te geven
.

 

De dagen na het overlijden zijn hectisch.
Naast zo veel emoties, bezoeken en telefoontjes, moet er veel geregeld worden voor het afscheid.
Dat wordt vaak als belastend ervaren.
Daarbij kan ik hulp bieden en zorg uit handen nemen.

 

In een persoonlijk gesprek, geeft u uw wensen rondom het afscheid aan.
En als die er niet zijn of de overledene heeft niets kenbaar gemaakt, komen we in het gesprek,
waarbij u vertelt over uw dierbare en ik luister, samen tot een passende invulling.

Zo kan ik samen met u het levensverhaal schrijven, het gedachtenisprentje een persoonlijke invulling geven.
Ook mooie foto's bij de muziek verzorg ik graag voor u. Dan bekijken we wat er verder in de ceremonie past.
Misschien willen kinderen een bloem neerleggen of een kaars aansteken.

Hierbij houd ik rekening met een eventuele gelovige achtergrond of levensovertuiging.
En ook hierbij geldt: wat past bij de overledene en wat past bij de familie?
Misschien is er geen kerkgang meer, maar wel behoefte aan een gebed tijdens het afscheid.
Ook daarin is alles mogelijk.

 

Ik denk mee, neem werk en zorg uit handen, maar doe bij uw inbreng vanzelfsprekend een stap terug!

Uiteraard is het mogelijk dat er uit familie-, of vriendenkring inbreng komt. Dat is bijzonder persoonlijk.

 

Een afscheid dat past bij het leven, is altijd het uitgangspunt. Daarbij beschouw ik het als mijn taak om de nabestaanden in deze drukke dagen te ontzorgen en ondersteunen.

 

Op de dag van de uitvaart zal ik de plechtigheid voorgaan. Al naar gelang uw keuze kan dit plaatsvinden in een crematorium, uitvaartcentrum, een natuurbegraafplaats of een andere door u gekozen accommodatie. 

 

Bij vragen, bel gerust. Mijn gegevens vindt u hier